Kapat Ikon
Ще Продължаваме Да Напредваме Във Фокуса На Технологиите

Здравейте,

В този период, в който лека по лека навлизаме в последната четвърт на годината, целият свят продължаваме решителната си битката срещу пандемията.

Безспорен факт е, че пандемията от Covid-19 промени много неща в живота ни. Особено в света на бизнеса продължават да се изживяват промени в начина на извършване на работата и очакванията.

Вече се намираме в период, в който на преден план излизат фирмите, които демонстрират по-проактивен подход, произвеждат бързи решения за очакванията и Следователно, отдаването на тежест за разработване на технологии, които да осигурят способността за бързото предприемане на мерки срещу новостите, от които секторът ще изпитва нужда в бъдеще и за произвеждането на решения, насочени към очакванията на бъдещето, имат голямо значение за това марките да не се окажат неподготвени пред новата нормалност.

напредват във фокуса на дигитализацията.

Очакванията са, че след този период ще се увеличат инвестициите върху дигитализацията и устройствата онлайн.

И ние, водени от това съзнание, се адаптирахме бързо към променените начини на вършене на работа, които пандемията доведе със себе си, и чрез отдаване на тежест върху развиване на технологиите си, сме фокусирани върху разработки, които създадат разлика на пазара.

Като фирма, продължават усилените ни дейности за дигитализация и увеличаване на производителността. В този аспект, докато в дружеството си въвеждаме стъпка по стъпка дигитализацията, в точката на адаптацията на дейностите ни към това преобразуване полагаме подписа си под устойчива работа, фокусирана върху създаването на решения.

В този контекст, ние като „Акташ“ Холдинг, както днес, така и в бъдеще ще продължаваме с пълна скорост дейностите си, фокусирани върху разработването на технологии.

Защо и мисията, и визията на „Акташ“ са били винаги в тази насока.

С уважение,

Искендер УЛУСАЙ

Председател на Изпълнителния съвет на „Акташ“ Холдинг

  
Услугите на информационното общество | 2024 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..