Kapat Ikon
Тема На Досие: Бъдещето На Сектора След Пандемията

Пандемията от Covid-19, която взе под въздействието си целия свят, доведе със себе си и важна промяна в начините на извършване на работа и социалните навици.

Както почти всички сектори, пандемията оказа пряко влияние във връзка с разработването на нови модели за работа и върху автомобилния сектор, но с това открехна врати и за нови възможности.

Особено автомобилният сектор, в който преобразуванията във фокуса на технологиите се изживяват и усещат най-силно, се откроява и като най-подготвения сектор за тези евентуални промени, които ще се осъществят макар всички трудности.

Следователно, демонстрирането на подход, фокусиран върху дигитализацията и правенето на крачки по посока на развиване на преживяването, както по време, така и след продажбите от страна и на фирмите, е от изключително важно значение за тяхното въздействие в бъдещето.

Не трябва да се забравя, че фирмите, които се възползват по най-добрия начин от този период и напредват във фокуса на технологиите и дигиталицазията, ще се сдобият с привилегии от много различни гледни точки.

  
Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..