Kapat Ikon
Обучение За Кандидатите За Лидери На Звена

Добавиха се нови халки към веригата за дейности по обучения, осъществявани от страна на „Акташ“ Холдинг с цел да се отдаде принос към професионалното и личностното развитие на служителите.

В този обхват, холдингът последно положи подписа си под редица обучения, насочени към Кандидатите за лидери на звена.

В тази насока бяха проведени обученията „Технически хардуер на компютъра/Закон за защита на личните данни/ISO 27001”от страна на Отговорника по ИТ Баръш Дьонмез, обучението „ERP-SAP” от страна на Специалиста по ИТ Гьоркем Джан, обучението „Планиране на производството“ от страна на Лидера на отбор „Планиране“ Осман Мутлу и обученията „Системи за управление, осведоменост и информация“ и „Използване на системите QDMS, EBA, ENSEMBLE“ от страна на Отговорника по системи за управление Зелиха Алкая.

Организираните обучения преминаха изключително ползотворно за участниците.

  
Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..