Kapat Ikon
Семинар От „Акташ“ Холдинг За Технически Университет - Бурса

Дейностите по сътрудничеството с Общността за изследвания и развитие на полимери (PARGE), попадащи в обхвата на протокола, подписан между Инженерство по влакна и полимери към Технически Университет – Бурса и „Акташ“ Холдинг, протичат изключително успешно.

В това направление, дружеството се срещна със студентите от специалността Инженерство по влакна и полимери на семинара на тема „Мястото на каучука в индустриалните практики и методи за производство“.

На първата част на обученията, които се проведоха на две заседания, Ръководителят по НИРД за каучук Дюндар Туна и Експертът за разработване на процеси Хилми Къса споделиха със студентите знанията и опита си относно каучука.

Във втората част, която ще се проведе през идния период пък, със студентите ще се

  
Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..