Kapat Ikon
„Акташ“ Холдинг създва нови лидери

Започна програмата за обучение-развитие в обхвата на Проекта за ръководители от първо ниво, реализиран в структурата на „Акташ“ Холдинг.

С обучението на лектора Йомер Узун „Лидерство, основаващо се на доверието и сътрудничеството“, със служителите се споделиха важни знания относно значението на доверието и сътрудничеството по пътя на лидерството.

Йомер Узун, който по време на обучението предаде, че дружествата са в центъра на непрекъснатата промяна на променящия се световен ред, разказа за значението на лидерите, които в това преструктуриране ще отведат работните места към бъдещето, ще мотивират служителите за една обща цел и ще допринасят за единството на екипа.

Организираното обучение премина изключително ползотворно за участниците и се регистрира, че обученията в обхвата на проекта ще продължават с пълна пара.

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..