Kapat Ikon
Спонсорска подкрепа от "Акташ" Холдинг към Икономическата среща на върха в Улудаг

"Акташ" Холдинг, който е един от най-важните производители от сектора в света, продължава да дава своя принос към различни мероприятия, организирани в страната и чужбина.

"Акташ" Холдинг спонсорира най-голямата бизнес и икономическа среща в Турция - Икономическата среща на върха в Улудаг.

На тази годишното осмо издание на срещата на върха, проведено с участието на имената, даващи ход на икономиката на Турция, се обсъдиха настоящето и бъдещето на икономиката.

"Акташ" Холдинг, който подкрепи организираната среща на върха като спонсор на мероприятия, получи поздравителни адреси от участниците.

Улусай разказа за "Акташ" Холдинг

На Икономическата среща на върха, на която "Акташ" Холдинг беше спонсор, Изпълнителният Директор на "Акташ" Холдинг, Искендер Улусай разказа на участниците за широкоразпространената в глобален мащаб структура на "Акташ" Холдинг и сподели бъдещите цели на дружеството.

Проведеното мероприятие намери широк отзвук и в националната преса.

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..