Kapat Ikon
„Акташ“ Холдинг се откроява сред конкуренцията, като се превръща в марка

Скъпи приятели от „Акташ“ Холдинг,

 

Преминаваме през период, в който конкуренцията осезаемо показва себе си по много интензивен начин в почти всички сфери и в тази конкурентна среда оцеляват само онези, които се отличават.

 

В новия световен ред технологиите демонстрират толкова голямо ускорение при растежа си, че става неизбежно фирмите, а дори и държавите да не инвестират в тази област и да не придават тежест на превръщането си в „Търговска марка“ за да постигнат устойчивост.

 

И в този смисъл, фокусирането върху добавената стойност на разработките за превръщане в „Марка“, се нареждат сред основните приоритети на фирмите в глобален аспект.

 

„Акташ“ Холдинг, който следва целта си за превръщаненето на „Търговската марка“ в глобално равнище, продължава с пълна сила. Разработките в името на отличаването от конкурентите чрез научноизследователската си и развойна дейност и иновациите и с подпомагания като Turquality, за превръщането на продуктите ни в „Марка“ в глобален мащаб.

 

В този аспект, действаме по начина, който се изисква от все по-глобализиращата се световна икономика и продължаваме разработките си, фокусирани към устойчив успех, прилагайки дейностите по развитие на продуктите, софтуерни технологии и ноу-хау в производството си.

 

Защото естеството на самия процес на превръщане в „Марка“ е постигането на устойчивост.

 

С този подход, наред с разработките ни, ние се фокусираме особено силно и върху дигиталното преобразуване, като и в тази сфера гарантираме за ефективни и целенасочени разработки.

 

Целта ни е, да позиционираме по най-добрия начин марката „Акташ“ Холдинг в глобален мащаб. И за да постигнем това, целим да продължаваме с пълна скорост дейностите си по създаване на ценности.

 

С уважение,

Сами ЕРОЛ

Член на Управителния съвет на „Акташ“ Холдинг

Председател на Изпълнителния съвет

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..