Kapat Ikon
Фондация за образование „Акташ“ продължава дейностите си в Орханели

Фондация за образование „Акташ“, учредена в структурата на „Акташ“ Холдинг, за разработване на устойчиви проекти за институционална социална отговорност, продължава с пълна сила дейностите си по проекти, които се намират в хармония с природата и ще допринесат полза на обществото и цялата ни страна.

От дълго време насам, в Орханели (планински район на Бура), Фондацията за образование „Акташ“ (АКЕВ), разгледа възможностите за нови сътрудничества с община Орханели и Градския съвет на Орханели.

 

Представиха се новите проекти

Илкнур Акташ, Председател на Управителния съвет на Фондация за образование „Акташ“ присъства лично на различни срещи с Кмета на община Орханели, Ирфан Татлъоглу и Главния Секретар на Градския съвет на Орханели, Джавит Зъртлан, като обсъдиха идеи относно проекти, които могат да се реализират, начело с дейностите за образование.

 

Програмата за посещение на Орханели премина изключително ползотворно за Фондация за образование „Акташ“.

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..