Kapat Ikon
„Акташ“ - интервю

1. Първоначално, бихте ли се представили?

Казвам се Орхан Урас КУРТУЛУШ. Роден съм на 20.02.1993 г. в Османгази, Бурса. Завърших гимназиалното образование в Техническа гимназия – Топхане, специалност Електричество – Електроника с отличен успех, след което бях приет в специалността Машинно инженерство в Университет – Балъкесир и през 2016 г. завърших успешно 5 годишното си обучение по бакалавърска степен, включващо 1 година задължително обучение по английски език. Освен това, през 2014 г. положих успешно изпита по Еразъм+, проведен от страна на Центъра по международни изследвания и практики към Университет – Балъкесир и придобих право за 3 месечен стаж в околността на Щутгарт, Германия.

През следващата 2015 г. отново издържах успешно изпита по Еразъм+ и придобих право на 7 месечно обучение в Университет „Universidad de La Rioja“, като и тук завърших обучението си успешно.

2. През кои периоди получихте стипендия от Фондация за образование „Акташ“?

През периода 09.2015-09.2016 г., в продължение на 1 година получавах стипендия в размер, регламентиран за стипендианти, от Фондация за образование „Акташ“.

3. Как научихте за стипендиите на Фондация за образование „Акташ“?

По време на стажа си, който осъществих през 2015 г. в „Акташ“ Холдинг, въз основа на препоръките на колегите си там, придобих информация за стипендиите, отпускани от Фондация за образование „Акташ“.

 

4. Какъв пряк и косвен принос придаде стипендията на Фондация за образование „Акташ“ към образователния ви живот?

Благодарение на финансовата подкрепа, която ми беше оказана от страна фондацията, аз направих първите конкретни крачки за иновативните си и устойчиви проекти, които планирах да осъществя, докато следвах по бакалавърската степен.

 

5. Имахте ли възможност да проследите и другите дейности, които развива Фондация за образование „Акташ“ в името на социалната отговорност? Имате ли информация по този въпрос?

Следя активно дейностите по проектите за социална отговорност на Фондация за образование „Акташ“. Това, че със силната си морална и устойчива структура Фондацията приема за своя визия, извършването на полезни и целенасочени инвестиции за бъдещето, винаги ме насърчава за да я взимам за пример и да се присъединя към дейностите ѝ.

6. С какво допринесе Фондация за образование „Акташ“ за достигането ви в днешното си положение или за осъществяването на мечтите си?

Взимайки за пример дейностите за социална отговорност, които Фондация за образование „Акташ“ реализира редовно и активно, намерих възможност за съществено развитие в социалния смисъл. Освен това, имах шанса да развия таланта и качествата си, за мога да давам препоръки и да служа за пример на ново развиващото се поколение.

7. Бихте ли обобщили с едно изречение значението на Фондация за образование „Акташ“ за вашия живот?

Фондация за образование „Акташ“ допринесе в значителна степен за продобиването ми на съзнание за обществена осезаемост и развитието, което постигнах в стандартите на живот.

8. Бихте ли споделили с нас визията си за бъдеще? Кои са кариерните ви цели?

В този глобализиращ се свят, визията ми е да развивам все повече качествата, знанията и уменията си, и да реализирам новаторски, устойчиви, полезни за обществото и страната проекти, като за да реализирам целите си, предпочитам, не да бъда стабилен, а да полагам усилия за да бъда динамичен и активен.

Освен това, с всеки изминал ден да разширявам личния си потенциал за да бъда съвременна личност, уважаваща общочовешките ценности, която да даде своя принос за разрешаването на социални и икономически проблеми,  като целя да допринеса за развитието на идните поколения и да създам разлика и осезаемост.

9. Подкрепяте ли проектите, разработени за подпомогнат студентите с които сте минали по едни и същи пътища? Какви препоръки бихте дали на студентите?

Винаги съм предпочитал да допринеса с нещо към проектите, провеждани в морален и материален аспект за подкрепа на младежите, без да очаквам нищо в замяна и никога да не се колебая да споделям опита си, който съм придобил до днес, със студентите.

Препоръчвам на студентите, да бъдат смели и решителни при реализирането на идеите и целите си, и макар всички пречки и трудности с които ще се сблъскат, никога да не губят надежда, като се надявам да имат самочувствието и да полагат необходимите усилия за да градят автентични, новаторски и устойчиви ценности.

 

10. В образователния и трудовия си живот постигнахте ли успехи, които ви карат да се гордеете? Ако отговорът е „да“, бихме ли могли да помолим да ни разкажете накратко за тях?

Иновативният проект по научноизследователска и развойна дейност, който разработих в обсега на полезни модели, по време на следването си по бакалавърска степен, спечели 1. място сред останалите.

Това, че получих нужните ми насърчаване и подкрепа от страна на професори и преподаватели в университета, както и журито и специалистите, работещи в ТЮБИТАК /Институция по научни и технологически изследвания на Турция/, за мен е отделен източник на гордост.

Услугите на информационното общество | 2024 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..