Kapat Ikon
Предисловие: Желаем да допринесем за бъдещето с екологичен подход

Здравейте на всички!

Живеем в епоха, в която технологиите и производството са много развити.

За съжаление в това време, със всеки изминал ден, степента на изчерпване от природни ресурси се увеличава. Поради тази причина, една от най-важните точки в дневния ред е опазването на околната среда и природните ресурси по-възможно най-добрият начин за развитие на човечеството и бъдещите поколения.

За да изпълнят своята част, компаниите трябва да произвеждат екологично чисти материали и да бъдат пример в екологията за устойчиво бъдеще.

С тази информираност, като част от Акташ Холдинг, ние следим отблизо програмата за устойчивост и развитие, допринасяйки с работа за едно по-добро бъдеще.

В този момент, като страна подписали Глобалния договор на ООН, ние винаги сме наясно с отговорностите ни към света и нашето бъдеще.

И мислим за бъдещите ни поколения като действаме във всички стъпки.

Подходът на нашата компания за устойчивост се формира от факта, че всички компоненти са във веригата на стойността като: обществото, околната среда, природните ресурси, клиентите, служителите, заинтересованите страни и цялостното управление на този процес в дългосрочна перспектива.

 

Затова ние сме изключително чувствителни по отношение опазването и развитието на нашата околна среда. До колкото ни е възможно в това отношение, ние ще продължим да изпълняваме нашата отговорност.

 

 

С уважение,

Искендер Улусай

Главен изпълнителен директор на „Акташ Холдинг“

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..