Kapat Ikon
Денят на бащата – Поздравителенo съобщение

Не бихме могли да се отблагодарим достатъчно на бащите ни, които не се колебаят да се жертват за щастието и спокойствието на семейството си, които ни научиха за смисъла на живота, как да се справяме с трудностите и как да даряваме любов.

Честит празник на всички настоящи и бъдещи бащи, които винаги ни дават сила и ни насочват със своите житейски примери. Желаем им здравословен, щастлив и спокоен живот.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..