Kapat Ikon
Тема : Здраве и безопасност при работа

За да се повиши осведомеността на обществото по този важен  въпрос и да се подчертае значителността на проблема, всяка година между 4-10 май се отбелязва „Седмицата на трудовата безопасност.“

Тези събития  са  изключително важни за формирането на здравна култура и безопасност  в света на бизнеса.

Не трябва да забравяме, че безопасността в работна среда е общочовешко и законно право на всеки един трудоспособен гражданин.

Всеки работодател носи важна отговорност за повишаване на осведомеността и информираността за ЗБУТ.

 

Всичко започва с доверие ! Безопасността е на първо място!

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..