Kapat Ikon
Улусай присъства на срещата на Digital CxO

Главният изпълнителен директор на Акташ Холдинг, г-н Искендер Улусай, продължава успешно да представлява компанията на различни платформи.

Искендер Улусай участва като коментатор в 18-тата поредица от срещи Digital CxO, организирана от Vision Event Platform.

Във виртуалната среща, представена от генералния директор на Logitech Турция и Западна и Централна Азия господин Мустафа Уяр, бяха оценени програмите на различните сектори.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..