Kapat Ikon
Обучението продължава при пандемични условия

Обучителните дейности в Акташ Холдинг продължават с пълна скорост и по време на пандемията. В рамките на дейностите по професионално обучение, които са прогресирали в рамките на всички защитни мерки, бяха проведени „Специфични за работното място рискове и мерки за защита на здравето и безопасността при работа“.

Акташ Холдинг продължава своите обучения в рамките на компанията при пандемични условия с цел повишаване на професионалното и личностно развитие на своите служители.

В рамките на дейностите по професионално обучение, които са прогресирали в рамките на всички защитни мерки, бяха проведени „Специфични за работното място рискове и мерки за защита на здравето и безопасността при работа“.

Обученията, които се проведоха с активното участие на служителите, бяха изключително полезни.

 
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2021 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..