Kapat Ikon
Искендер Улусай разказва за Акташ Холдинг на студенти от университета

Акташ Холдинг продължава да допринася за образованието и учениците в пандемични писти.

Искендер Улусай, председател на Изпълнителния съвет, обясни за Акташ Холдинг на студентите с видеоконференция в рамките на проектното заглавие, озаглавено „Теория на организацията“, проведено от Икономическия факултет на Университета Бурса Улудаа, Катедра по бизнес администрация.

Спомена организацията

Улусай говори за общата структура и организация на компанията и сподели различна информация за процесите на вземане на решения и как да се осигури координация между отделите и процесите и отговори на любопитните въпроси на учениците.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2021 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..