Kapat Ikon
9 февруари: Ден за отказване на цигарите

Тютюнопушенето е един от най-големите проблеми застрашаващ общественото здраве, начело е сред най-разпространените вредни навици.

Тютюнопушенето е причина, която води белите дробове да останат незащитени срещу всякакви вреди, като нарушават защитната структура и клетките, които покриват дихателните пътища.

Следователно, знае се, че пушенето е вредно за здравето и намалява качеството на живот на човека, като уврежда много вътрешни органи. И в света, повече от 7 милиона души всяка година умират от болести свързани с тютюнопушенето.

С пожеланията ни - Денят за отказване на цигарите, който се отбелязва на 9 февруари всяка година, с цел повишаване на общественото съзнание и на осведомеността за вредите от тютюнопушенето -да бъде в полза за един свят без цигари…

  
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..