Kapat Ikon
Искендер Улусай Разказа За „Акташ“ Холдинг На Екрана На Bloomberg Ht

Председателят на Изпълнителния съвет на „Акташ“ Холдинг Искендер Улусай продължава да представлява по най-добрия начин „Акташ“ Холдинг в различни организации.

Искендер Улусай стана гост с онлайн участие в излъчваното на живо предаване „ПАЗАРНА ЛИНИЯ“ на екрана на Bloomberg HT.

По време на предаването с водещ Гюзем Йълмаз Улусай изрази вижданията си относно разнообразни теми като представянето на „Акташ“ Холдинг през последно време, предвижданията за края на годината и въздействието на пандемията върху сектора и дружеството.

Улусай, който в хода на предаването изрази, че благодарение на ранните мерки, които предприе в периодана пандемията, „Акташ“ Ходинг управлява успешно процеса до днес, изброи ключовите компоненти в бързото адаптиране на дружеството към новата нормалност.

 
Услугите на информационното общество | 2024 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..