Kapat Ikon
С Мощната Си Структура „Акташ“ Продължава Да Бъде Предводител На Промяната

С непоклатимата си вяра в промяната и дългогодишните конкретни разработки в тази посока „Акташ“ Холдинг, който от 1938 г. насам се разрасна стъпка по стъпка и се превърна в един от най-големите глобални играчи на сектора, показа колко е различен и по време на пандемията.

„Акташ“ Холдинг успя да се адаптира бързо и към новите начини на вършене на работа, които възникнаха в резултат на пандемията от Covid-19.

Благодарение на мерките, които предприе в ранния период във всички свои заводи по света и мощната си глобална структура, дружеството не позволи нарушаване на веригата от доставки и осигури непрекъснатостта на операциите...

„Акташ“ Холдинг, който е учреден в Бурса и към днешна дата се намира сред най-силно разпространените в географски аспект групи от фирми на Турция, до днес управлява успешно процеса със кратко, средно и дългосрочните си планове във всички свои заводи и бази, разпростиращи се от САЩ до България, от Германия до Китай.

От деня, в който пандемията започна да се разпространява до днес, с опита, който придоби от адаптирането към условията на пандемията в ранния период благодарение на дружеството „Анкешу“ в Китай, „Акташ“ Холдинг успя да преживее процеса с възможно най-малко щети и в останалата част на групата.

„Акташ“ Холдинг, който навлезе в новата нормалност подготвен от всички аспекти и предприе незабавни мерки към променилите се искания на клиентите, цели да приключи годината по най-добрия начин с проектите за разширяване на гамата от продукти и проектите за дигитален маркетинг, върху които продължава да работи, и да напредва със здрави стъпки към целите си.

  
Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..