Kapat Ikon
Добавя Ценност Към Водните Ресурси На Турция

С марката Lineflex, Изолационни системи „АК-ИЗО“, които се намират в Групата за строителство на „Акташ“ Холдинг и са първият и водещ производител на EPDM мембрани в страната си, продължават да опазват водните ни ресурси по четирите краища на Турция и да допринасят за бъдещето ни.

С цел проверка на моментното състояние, длъжностните лица на дружеството и служители на DSİ (Държавна служба по водите) посетиха терена на Микроязовир „Еркенек“ в Малатя, чрез който се цели напояването на площ от 9130 декара, чийто строеж приключи през 2017 г. и беше построен с EPDM Мембрани Lineflex.

Докато на осъщественото посещение, от името на DSİ участваха  Делегация на Главната Дирекция (Анкара), представители на Регионална Дирекция – Елазъг и Клон – Малатя на Дирекцията, дружеството ни беше представлявано от Отговорниците по продажби на „Ак-Изо“ Серкан Ертан и Незих Тулгай Караджа, и фирмата „Сутек Ялътъм“ от дилърите ни на Lineflex.

На извършената проверка на терена, представителите на DSİ говориха с похвали за продуктите от най-ново поколение технологии на Lineflex, а посещението премина изключително ползотворно.

 
Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..