Kapat Ikon
Студенти От Технически Университет – Бурса Посетиха „Акташ“

Устойчивите взаимоотношения, които „Акташ“ Холдинг изгради с Технически Университет – Бурса, продължават да се задълбочават по изключително ползотворен начин.

Към веригата от дейности за сътрудничество, които дружеството започна с Общността за изследване и разработване на полимери (PARGE), се прибави нова халка.

В този обхват, „Акташ“ посрещна студенти и преподаватели от Общността PARGE в структурата си, в обхвата на организираната техническа екскурзия.

Осъществената програма започна с презентация за дружеството и Общността PARGE намери възможност да опознае от първо лице фирмата и производствените ѝ бази.

В края на посещението студентите не забравиха да си направят обща снимка пред сградата на фабрика „Акташ“.

   
Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..