Kapat Ikon
„Акташ“ Холдинг Води Решителна Битка С Тютюнопушенето

Проектите в структурата на „Акташ“ Холдинг за увеличаване на осведомеността продължават с пълна скорост.

Като първа стъпка от проекта „Отказване на цигарите“, който реализира в структурата си, „Акташ“ Холдинг срещна служителите си с Експерта по обществено здраве от Околийска дирекция „Здравеопазване“ на околия Нилюфер д-р Сехер Наджаркючюк.

На срещата, която се проведе в залата за обучения, Наджаркючюк проведе на служителите на „Акташ“ обучение, насочени към увеличаване на осведомеността относно вредите от тютюнопушенето.

На обучението на тема „Вредите от тютюнопушенето“ д-р Наджаркючюк разказа за въздействието на цигарите в глобален мащаб.

В края на обученията, проведени на групи, служителите на „Акташ“ Холдинг намериха

   
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..