Kapat Ikon
Организира се представяне на Програмата за развитие на лидери

„Акташ“ Холдинг продължава да разработва нови модели на работа в името на това да развива талантите на служителите в структурата на дружеството и да им предоставя нови възможности.

Представянето на Програмата за развитие на лидери на звена, която беше вторият стадий от Проекта за развитие на ръководители от първо ниво, на който се отдаваше много значение и върху който се работи от много дълго време с голяма прецизност, беше осъществено с организирано събитие.

Представянето на проекта, осъществен с целта да се състави програма за развитието на лидерите на екипи, на които им предстои да бъдат назначени в дружеството или на наличните, всички от които носят отговорност за ръководене на екипи, чрез която те ще произвеждат по-ефективни и качествени резултати и ще разгърнат потенциала си, стана сцена на голямо вълнение.

Доверието към новите лидери е пълно

По време на представянето, Почетният Председател на Управителния съвет Шахап Акташ и Председателят на Изпълнителния съвет Искендер Улусай поздравиха колегите си, които придобиха правото да участват в тази програма и заявиха, че отдават голямо значение на проекта и че новите лидери на екипи ще отдадат голям принос на дружеството.

„Акташ“ Холдинг ще продължава да провежда, без да губи скорост, разработките си, които допринасят за развитието на служите си - „най-ценния си ресурс“.

   
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..