Kapat Ikon
Обсъдиха се дигиталното преобразуване и пътната карта на „умните“ фирми

По направление на разработките си, фокусирани върху развиване на технологиите, „Акташ“ Холдинг продължава да участва в мероприятия, организирани по тази тема.

В този аспект, дружеството зае своето място на събранието „Бурса 2020“, проведено в обхвата на „Събрания BT Визия Анадолу“.

На панела на тема „Дигитално преобразуване и пътната карта на умните фирми“ участва като лектор Ръководителят по информационни технологии на „Акташ“ Холдинг Гьокчем Токай.

На събитието, Токай разказа за въздействието на технологиите върху света на бизнеса и за разработките на „Акташ“ Холдинг в този обхват.

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..