Kapat Ikon
С дейностите си по брандиране "Акташ" Холдинг достига до четирите краища на света

Скъпи приятели на "Акташ" Холдинг

Един от най-важните стълбове на корпоративните стратегии със сигурност са дейностите по брандиране. Прецизното провеждане на брандинг дейностите още от полагането на основите и осигуряването на тяхната устойчивост, са един от основните фактори, които определят бъдещото положение на фирмите.

Разбира се, създаването на марка не е никак лесен процес, напротив, това е процес, който трябва да се замисли и управлява до най-малкия детайл.

За да се постигне успех в дейностите по брандиране, които се осъществяват с цел да се увеличи още повече стойността на марката и да се осигури тя да заеме устойчиво място в съзнанието на целевата група има нужда от правилно планиране, каквото е стратегическото управление на марката.

Особено в семейните дружества, които в наши дни са един от най-важните стълбове, крепящи икономиката, този процес заема още по-голяма значимост.

Изхождайки от това, смятам, че в постигнатия успех на дружеството ни, което е един от най-големите играчи в сектора, в глобален мащаб, голям дял имат всички дейности по брандиране и идентичността на марката, която фирмата ни от първия си ден насам е изграждала стъпка по стъпка.

Ние от "Акташ" Холдинг, в ролята си "пионер на новостите" в сектора, непрестанно произвеждаме ценности за клиентите си, продължаваме с уверени стъпки по пътя си към превръщане в търговска марка, на което отдаваме голямо значение.

В крайна сметка, секторът, в който предлагаме услугите си, поставя като задължително условие непрекъснатото развитие и новости. Изключително трудно би било фирми, които не инвестират в знание и технологии, и не отдават значение на брандирането, да оцелеят в тази силно конкурентна среда.

Взимайки под внимание този факт, в стремежа ни за постигане на бъдещите големи цели, ние продължаваме с пълна скорост дейностите си по брандиране и да създаваме на добавена стойност в най-висока степен, за дружеството си.

 

С уважение,

Искендер УЛУСАЙ

Председател на Изпълнителния съвет на "Акташ" Холдинг

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..