Kapat Ikon
Еуфория на 10 годишнината на производствената база на „Акташ“ Холдинг в България - „Техно Акташ“

“Техно  Акташ“, който представлява производствената база на „Акташ“ Холдинг в България и осигурява значителна добавена стойност на икономиката на региона, продължава своя растеж с приоритет устойчиво нарастване и създаване на ценности.

 

„Техно Акташ“ е учреден през 2008 година като част от „Акташ“ Холдинг, който тази година празнува 80 годишнината от създаването си.

 

На събитието, проведено в  „Техно Акташ“ в град Пловдив, наред с Генералния Консул на Република Турция в Пловдив Хюсейин Ергани и Зам. Председателя на Дружеството на българските и турски бизнесмени (БУЛТИШ) Донка Колева, присъстваха членовете на РУМЕЛИСИАД, висшето ръководство на „Акташ“ Холдинг и служители.

 

Винаги си мечтаехме за тези дни

Почетният Председател на Управителния съвет на „Акташ“ Холдинг, Шахап Акташ, откри събитието, като заяви „Когато през 2008 година положихме основите на „Техно Акташ“ мечтаехме за тези дни. Днес изживяваме щастието на това, че оставихме зад себе си 10 години, в които работихме усърдно, без да се откажем въпреки трудната конкурентна обстановка. Надявам се, че тези празненства ще продължат със същото вълнение и през 50 -тата и 100 годишнината. “Техно Акташ“, развива успешните си дейности като придава много важна добавена стойност на България и Европа. С идентичността си  гарантира се сливането в едно цяло с обществото. В този ред на мисли, важната тема е да се постигне устойчивост в тези дейности“.

 

Целите на „Акташ“ не свършват

Сами Ерол, Член на Управителния съвет и Председател на Изпълнителния съвет на „Акташ“ Холдинг, взе думата след Шахап Акташ, като акцентира, че „Техно Акташ“ осъществи сериозен скок от деня в който е създаден до днес и с високата добавена стойност, която създава за икономиката на България и Европа, се превърна в дружество за пример.

 

Сами Ерол отбеляза: „“Техно Акташ“, гради взаимоотношения, фокусирани върху клиента и базирани на доверието, като част от глобалната визия на „Акташ“ Холдинг, оформя пътуването си към бъдещето със самоуверени стъпки. България е страна, която ценим и е значима за нас. Имаме много важни цели за бъдещето, насочени към България – вратата към Европа. В този контекст, целите на „Акташ“ Холдинг, към момента имат здрави структури по четирите краища на света - САЩ до Бразилия, от България до Китай.

 

Фокусирахме се върху глобално лидерство с дигитално преобразуване във всяка област

Сами Ерол, сподели: „Дружеството ни , което тази година отпразнува 80 годишнина от създаването си има дълбоко вкоренено минало и в бъдеще, ние ще продължим да работим с пълни обороти като отговорни личности.“ - допълни: „Продължавайки да развиваме стратегии, фокусирани върху научноизследователската и развойна дейност и иновации, се фокусирахме върху „глобално лидерство с дигитално преобразуване във всяка област“. Особено в обхвата на дейностите, насочени към Индустрия 4.0, продължаваме пътуването си към бъдещето с разработките си по „Дигитално преобразуване“, „Институционално преобразуване“ и „Стратегическо преобразуване“. „Акташ“ Холдинг продължава да инвестира в знанието и технологиите и да напредва решително по пътя си на отвеждане на силната си самоличност в глобален мащаб, до още по-добри постижения.“

 

Желаем фирмите като „Акташ“ Холдинг да се увеличат

Хюсеин Ергани, Генерален Консул на Република Турция, също присъства на събитието и пожела да се увеличават организациите като „Акташ“ Холдинг, които с многобройните си дейности служат за пример за икономическото развитие между страните и региона.

 

Донка Колева, Заместник Председател на Управителния съвет на БУЛТИШ заяви, че взаимоотношенията между двете страни стават все по-добри и дългогодишните братски отношения дават плодове с инвестиции като „Техно Акташ“ и подобни инвестиции са важни придобивки за двете страни.

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..