Kapat Ikon
На 41-ия Строителен панаир, “Ak-İzo” привлече вниманието с продуктите си на тема „Продуктивност“

„Ak-Izo” получи добър отзвук на Изложението за строителни материали, което тази година се проведе за 41-и път под домакинството на Истанбул.

 

„Ak-Izo” презентира новаторските си и ефективни продукти на Изложението за конструкции, строителни материали и технологии (Turkeybuild Istanbul), проведено на 8-12 май в Истанбул, по време на което бяха изложени последните технологии в световен мащаб на сектора.

 

„Ak-Izo”, който е първият и водещ производител на EPDM мембрани в Турция и осигурява решения за водоизолация в множество практически области от основи до покриви, от фасади до подове на тераси и басейни, като дава своя значителен принос на страната ни. Екипът посрещна посетителите си по в Салон 3, щанд № С112 с марката си „Lineflex”.

 

Ползотворно представяне

На панаира, който представлява най-престижното строително изложение на региона, „Акташ“ Холдинг представи на вниманието на посетителите, пристигнали от четирите краища на света, високо технологичните си продукти от EPDM мембрани. В изявлението си Сами Ерол, Член на Управителния съвет на „Акташ“ Холдинг и Председател на изпълнителния съвет заяви, че изложението е преминало изключително ползотворно и отбеляза, че бъдещите му очаквания са високи.

 

Секторът продължава да се развива

Сами Ерол, акцентирайки в развитието на сектора, в страната и по целия свят отбеляза: „Сектора за изобации в Турция, по предполагаеми данни притежава оборот и пазарен дял от 12 милиарда ТЛ. С всяка изминала година тази цифра се увеличава. В днешния свят, в който енергийната ефективност и ефикасното използване на ресурсите имат много голямо значение, изолационните практики представляват много сериозни придобивки за бъдещето ни. През последните години, държавата ни, прави много големи стъпки относно практиките за подпомагане производството на изолация. В този аспект вярвам, че с дейностите по преобразуване в градоустройството, реновирането и нормативните разпоредби, секторът ще продължи ускорено растежа си. И ние то „Ak-Izo” полагаме усилия за важни разработки свързани с опазване и развитие на водоизточниците в страната ни. В името на увеличаване на пазарния си дял в сектора, ще продължим да произвеждаме продукти, с приоритет ефикасност и с висока добавена стойност“.

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..