Kapat Ikon
Обучение по програмиране, на децата от Фондация за образование „Акташ“

Фондация за образование „Акташ“, учредена в структурата на „Акташ“ Холдинг за разработване на устойчиви проекти за институционална социална отговорност, които придават ценности към обществото и се намират в хармония с природата, добави още една брънка към веригата си от практики, служещи за пример.

 

Фондация за образование „Акташ“, в обхвата на една от сферите си на дейност, насочена за подпомагане на учениците, организира „обучение по програмиране“ за децата на работещите в „Акташ“ Холдинг.

 

На обучението, осъществено на 26 май (събота) под спонсорството на „Открито ателие“ (Maker), децата първоначално сглобиха робот. Малчуганите, които след това програмираха робота, го накараха да върви според командите, които даваха.

 

Образователните ни дейности ще продължават

Илкнур Акташ, Председател на Управителния съвет на Фондация за образование „Акташ“, която отбеляза, че организираните образователни занимания са протекли изключително ползотворно за децата, заяви: „В обхвата на обучението по програмеране, което организирахме, си поставихме за цел, да разкажем на децата за значението на програмерането за тях в сферата на дигитализацията, за да сме в крак с промяната в този бързо развиващ се и променящ свят. Защото променящите се технологии носят със себе си и значимостта и необходимостта от програмиране. Ние, от Фондация за образование „Акташ“ ще продължим да подкрепяме децата в името на това, те да развият себе си по най-добрия начин. С това разбиране, образователните дейности на които отдаваме голямо значение, ще продължават и в бъдеще.“

Услугите на информационното общество | 2024 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..