Kapat Ikon
Какво е кодирането?

Кодиране

Кодирането или програмирането е дейност за осигуряване извършването на операции на компютър, електронни схеми или механични системи, посредством серия от команди. С обединяването на електронните схеми с механичните части в нашия век, програмирането се превръща в изключително важно средство. Именно затова, умението за кодиране е от огромна значимост за властване над електрониката и механиката.

Значението на кодирането

Кодирането служи за развиване на уменията ни за разрешаване на проблеми и логическите ни способности. Поради тази причина, ни научава да мислим по-добре. Ако погледнем от друга гледна точка, кодирането ни научава на търпение. Защото трябва да сме търпеливи, докато се научим да пишем кодове и развием това свое умение. А за тази цел не се налага да бъдем гении. Достатъчно е да бъдем решителни.

Както споменахме и в дефиницията за кодирането, то изисква направата на подредени, серийни операции. Това пък, всъщност е свързано с ежедневието ни. Спомага, да свикнем с подредените рутинни дейности, които извършваме в ежедневието си и да се приспособим по-добре. Човек, който се занимава с кодиране, развива умението си, да обърне поглед към източниците около себе си или Интернет, когато е необходимо. Развиването на умението за търсене на информация, спомага човек да се научава сам. Изхождайки от това, можем да кажем, че кодирането спомага и улеснява ученето.

Освен това, в ежедневието си се сблъскваме с множество проблеми, които трябва да разрешаваме. За да успеем да ги разрешим, трябва да сме гъвкави и креативни, а понякога – и да мислим, освободени от идеята за време и пространство. Точно в тази точка можем да кажем, че кодирането ни придава способността, да мислим гъвкаво, креативно и независимо от времето и пространството. Защото, когато извършваме кодиране, често ни се налага да използваме всички тези умения на куп, за да разрешим даден проблем.

Обществото възприема компютърните програмисти и хората, които се занимават с кодиране, като затворени в себе си и асоциални. Обаче, това е една погрешно втълпена мисъл. Компютърното програмиране е работа, която повече от индивидуален труд, изисква работа в екип. Благодарение на кодирането, можете да комуникирате със съвсем непознати хора в която и да е точка на света и да си споделяте за много по-различни неща от тази тема, да сформирате групи и да организирате ивенти. Намираме се в ерата на комуникациите, затова възможностите и за комуникиране, и за споделяне са обширни и вече е възможна комуникацията с организации и хора, с които в миналото това е изглеждало невъзможно.

Кодирането е средство, което спомага да вършите работата си по-добре и по-бързо. Чрез произвежданите програми и софтуери, начините на извършване се модифицираха значително. Работите, извършвани в сферата на земеделието,  здравеопазването, индустрията и още много области, се улесняват под влиянието на компютрите, електрониката и софтуерните програми. Заедно с пораждане на нови възможности, това допринася и за откриването на нови сфери за работа, което е най-важният фактор за увеличаването на предприемачеството.

С навлизането на Индустрия 4.0, ще се повдигне и въпросът за оттеглянето на мускулната сила от производството. Наред с това, значимостта на интелектуалната сила и информационната икономика ще нараства все повече, много от съществуващите професии ще изчезнат и ще се появят професии от ново поколение. Както се вижда и на графиката, предполага се, че 63% от професиите в САЩ са застрашени от риска от автоматизация (компютъризация) през следващите 10 години. Може да се каже, че заедно със страната ни, това положение ще обхване целия свят. Има вероятност, новите работни позиции, които ще възникнат в страната ни, да не могат да се запълнят. Точно в този аспект, за да може да сме крачка с новата ера, която ще се разкрие пред нас с Индустрия 4.0, не само професионалистите, но всички трябва да се научим да кодираме. Напълно сме обвързани с информационните технологии в комуникациите, финансовите операции, индустрията, а никой от нас не знае да пише и да разчита кодове. Ако искаме да печелим пари и да променяме света, трябва да развием уменията си за компютърно програмиране. За да сме в крачка с темпото на съвремието си, и ние като „Открито ателие“ поема отговорността, която ни се полага. Действайки с мисълта, че програмистите на утрешния ден ще моделират бъдещето ни, целим да запознаем всички от седем до седемдесет и седем години с кодирането. Целим, да извадим откритите мозъци на утрешни ден от „Откритото ателие“. Хайде, и вие направите една стъпка в името на кодирането и бъдещето ни.

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..