Kapat Ikon
5. Юни – Световен ден на околната среда

Днес човечеството носи голяма отговорност за опазването и развитието на околната среда и съхраняването и за бъдеще. Увеличаването на населението, скоростните темпове на индустриализацията и икономическия растеж, липсата на осезаемост, натискът и намесата на човека върху природата нарастват.

А това носи със себе си и проблеми, свързани с околната среда. Предприемането на разнообразни мерки за едно чисто бъдеще вече се превърна в задължение.

В този контекст всяка година се празнува по целия свят „Световният ден на околната среда“, който с разнообразни мероприятия, привлича внимание върху проблемите и придава голяма значимост за осъзнаването им от обществото.

И ние, от „Акташ“ Холдинг, даваме подкрепата си към този процес. От деня на създаването си до днес, подхождаме с екологично съобразена насоченост и полагаме всички възможни усилия за да се създаде необходимата осведоменост за околната среда в страната ни и за да се развият поколения, по-чувствителни към екологията.

 

Ние от Акташ Холдинг поздравяваме всички граждани на свето по този повод.

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..