Kapat Ikon
Сами Ерол / Предговор

Уважаеми партньори на Акташ Холдинг,

В световен мащаб ние сме изправени пред конкуренция в почти всяка област, където не само фирми, но държави и градове се конкурират.

Това е структура, в която компаниите, ако не могат да откриват иновативни решения за продукти и услуги и не могат да се придържат и наваксат динамиката, ще се изправят пред опасността от изчезване в близко бъдеще.

Поради тази причина голям брой фирми, способни да развиват новаторски капацитет и да създават разлика с техните продукти или услуги, притежават значително конкурентно предимство в световен мащаб.

На този етап смятам, че трябва сериозно да приемем препоръките на известния консултант по управление Джак Траут за „Бъди различен или умри“

Следователно, ключови фактори за постигането на устойчив успех, свързани с бързите навици за потребление, променливите очаквания на клиентите, които се движат в контекста на цялостното управление на качеството, са способността за насочване към  R&D иновациите и да се отговори на очакванията на клиентите по най-бързия и най-ефективен начин.

Действайки с това съзнание, бих искал с гордост да кажа, че Акташ Холдинг възприемайки философията за глобално и национално доверие в корпоративната култура, дава приоритет на ценностните подходи към клиентите по света и продължава да създава разлика в глобалната конкуренция.

Всъщност, иновативното мислене и производството с добавена стойност са сред най-важните показатели за успеха на нашата компания днес.

Като иновативна компания в сектора, Акташ Холдинг продължава да увеличава иновационния капацитет и конкурентноспособността си и да полага усилия за постигане на колективна стойност.

В резултат на това, в днешния свят, където не е възможно да се постигне устойчив успех без да се създава разлика, Ние като Акташ Холдинг, се стремим да се концентрираме върху тази област и да продължим да работим интензивно за разработване на иновативни продукти и услуги за нашите глобални клиенти.

С уважение,

Сами ЕРОЛ

Член на Управителния съвет на Акташ Холдинг и главен изпълнителен директор

 
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..