Lütfen telefonuzu yatay pozisyona çevirin.

"Burs" Adaylılık Koşulları

Burs Adaylılık Koşulları

Lütfen aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra formu doldurmaya başlayınız.

Madde 8. Bu Yönergede geçen,
a) Maddi durumunun elverişli olmadığını beyan eden T.C. vatandaşı öğrenciler,
b) Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşı olan öğrenciler,
AKEV bursuna aday olabilirler.

ARANAN NİTELİKLER
Madde 9. AKEV kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kuralla geçerlidir

  1. Teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.
  2. Doktora ve araştırma bursları dışında, 26 yaşından büyük olmamak.
  3. Askerlik ile ilişkisi olmamak.
  4. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
  5. Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak.
  6. Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamaya sahip olmak).
  7. Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.
  8. Adli sicilde kaydı bulunmamak.
  9. Kimsesiz ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan adaylara öncelik tanınır.
  10. Aile durumu, (Yetim, Öksüz veya Anne-Baba ayrı olan öğrencilere öncelik tanınır).

Kişisel Bilgiler

Kişisel Bilgiler

Lütfen kişisel bilgilerinizi eksiksiz vev doğru bilgiler vererek giriniz. Eksik ve hatalı bilgi vermeniz durumunda başvurunuz değerlendirmeye alınmayabilir.

Öğrenim Bilgileri

Öğrenim Bilgileri

Öğrenim bilgilerinizi okumakta olduğunuz bölüm bilgilerine göre doldurunuz. Bölümünüz listelerde yok ise başvuruya devam etmeyiniz.

Aile Bilgileri

Aile Bilgileri

Aile bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bilgiler vererek doldurunuz. Başvurunuzun değerlenirmeye alınabilmesi için doğru bilgi vermenin önemini unutmayın.

Belge Yükleme

Belge Yükleme

Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için istenen belgeleri sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Yüklemek istediğiniz belge tipini seçiniz

Belgelerinizi E-Devlet üzerinden alarak yükleyiniz.
Sadece PDF dosya kabul edilmektedir. Dosya boyutunuz 1 MB'tan büyük olmamalıdır.

Onay

Onay

Tebrikler son aşamaya gelmiş bulunuyorsunuz. Başvurunuzun tamamlamak için lütfen formu gözden geçirerek aşağıdaki başlıkları onaylayınız

Başvurunun ön kabulü onaylandığında ikinci aşaması için istenildiği taktirde aşağıdaki evrakları göndereceğimi beyan ederim.

Uyarı: Doldurduğum bu formdaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan eder, aksinin tespiti halinde burs başvuru veya devam eden bursun iptalini kabul ederim.